شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

عبدالحسین احمدی انارمرزی
کد شهید: 14095
گزارش خطا
عبدالحسین احمدی انارمرزی
عبدالحسین
نام: عبدالحسین
نام خانوادگی: احمدی انارمرزی
نام پدر: ابوالحسن
تاریخ تولد: 1318-06-02
محل تولد: جويبار
تاریخ شهادت: 1364-04-05
محل شهادت: عمليات قدس 2

ابزار هدایت به بالای صفحه