شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[2 / 6 / 1398] تکلیف‌مداری در فرهنگ دفاع مقدس؛
[2 / 6 / 1398] معرفی کتاب؛
[2 / 6 / 1398] نگاهی به کتاب «انتخابی دیگر» یادنامه شهید سیدعل ...
[2 / 6 / 1398] همسر شهید یدالله سلیمانی؛
[2 / 6 / 1398] یک فرمانده دفاع مقدس؛
[2 / 6 / 1398] یک آزاده دوران دفاع مقدس روایت کرد؛
[2 / 6 / 1398] معرفی کتاب؛

 

داود دهخوار قانی
کد شهید: 10955
گزارش خطا
داود دهخوار قانی
داود
نام: داود
نام خانوادگی: دهخوار قانی
نام پدر: اسماعیل
تاریخ تولد: 1340-02-01
محل تولد: درگز
تاریخ شهادت: 1361-08-25

ابزار هدایت به بالای صفحه