شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: محمد نقی _____ محل تولد: بوئین زهرا - شهید آباد
نام مادر: مه جبین _____ محل شهادت: عین خوش
نام پدر: کریم _____ محل تولد: تاکستان - قمیک بزرگ
نام مادر: صغری _____ محل شهادت: صالح آباد تربت جام
نام پدر: سید باقر _____ محل تولد: رودسر - ازدین
نام مادر: کبری _____ محل شهادت: قزوین - بیمارستان بوعلی
نام پدر: محرمعلی _____ محل تولد: بوئین زهرا - رودک
نام مادر: طوبی _____ محل شهادت: منطقه سامبرون
نام پدر: مهدی _____ محل تولد: تهران
نام مادر: سرخ گل _____ محل شهادت: مهاباد
نام پدر: محرم _____ محل تولد: تاکستان - فارسجین
نام مادر: انجی خانم _____ محل شهادت: سنندج - مرکز آموزش
نام پدر: دوستعلی _____ محل تولد: قزوین - ارکن
نام مادر: امینه _____ محل شهادت: حلبچه
نام پدر: محرمعلی _____ محل تولد: قزوین - بهرام آباد
نام مادر: زهرا _____ محل شهادت: شلمچه
نام پدر: غلامرضا _____ محل تولد: کرج - کجیران
نام مادر: هاجر _____ محل شهادت: قزوین
نام پدر: علی _____ محل تولد: تاکستان
نام مادر: ساره _____ محل شهادت: شهرری

ابزار هدایت به بالای صفحه