شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: حجت الله _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: معصومه _____ محل شهادت: بانه
نام پدر: محمد علی _____ محل تولد: قزوین - دودهه
نام مادر: صغری _____ محل شهادت: رودخانه بوئین بانه
نام پدر: بهرام _____ محل تولد: قزوین - گلزود
نام مادر: جیران _____ محل شهادت: پایگاه خیبر محور چاوشان
نام پدر: علی اکبر _____ محل تولد: تاکستان - بی آب
نام مادر: فاطمه _____ محل شهادت: نیستان سردشت
نام پدر: یدالله _____ محل تولد: قزوین - زاجکان علیا
نام مادر: دسته گل خانم _____ محل شهادت: قزوین
نام پدر: سطقعلی _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: اقدس _____ محل شهادت: تهران - فرودگاه مهرآباد
نام پدر: اسدالله _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: مولود _____ محل شهادت: منتظریه قم
نام پدر: سید مسلم _____ محل تولد: قزوین - دینه کوه
نام مادر: زبیده _____ محل شهادت: نصرت آباد زاهدان
نام پدر: علی اکبر _____ محل تولد: قزوین - قدیم آباد
نام مادر: فیروزه _____ محل شهادت: گاور اسلام آباد غرب
نام پدر: مقصود _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: اختر _____ محل شهادت: قلاویزان

ابزار هدایت به بالای صفحه