شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: حمزه _____ محل تولد: روستای مبارک آباد از توابع شهرستان تویسرکان
نام مادر: سبزه گل _____ محل شهادت: روستای مبارک آباد از توابع شهرستان تویسرکان
نام پدر: عیسی _____ محل تولد: شهرستان زنجان
نام مادر: فاطمه _____ محل شهادت: شهرستان همدان
نام پدر: شنبه _____ محل تولد: شهرستان نهاوند
نام مادر: طاهره _____ محل شهادت: شهرستان نهاوند

ابزار هدایت به بالای صفحه