شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: جعفر _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: منصوره _____ محل شهادت: دانشگاه شیراز
نام پدر: سید علی اصغر _____ محل تولد: خرم آباد
نام مادر: بلقیس _____ محل شهادت: قزوین
نام پدر: یدالله _____ محل تولد: قزوین - بادمجین
نام مادر: راضیه _____ محل شهادت: تهران - خ عشرت آباد
نام پدر: تقی _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: حلیمه خانم _____ محل شهادت: دانشگاه تهران
نام پدر: هادی _____ محل تولد: تهران
نام مادر: حشمت _____ محل شهادت: قزوین - خ پادگان
نام پدر: حسن _____ محل تولد: تاکستان
نام مادر: حدیقه _____ محل شهادت: تهران
نام پدر: علی اکبر _____ محل تولد: قزوین - سالارکیا
نام مادر: منور _____ محل شهادت: قزوین - خیابان سپه (شهربانی)
نام پدر: عباس _____ محل تولد: بوئین زهرا - سیراب
نام مادر: صغری _____ محل شهادت: روستای سیراب (شهر تاکستان)
نام پدر: سید علی اصغر _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: عاتقه _____ محل شهادت: قزوین - مسجدالنبی
نام پدر: علی‌ _____ محل تولد: کاشمر
نام مادر: _____ محل شهادت:

ابزار هدایت به بالای صفحه