شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
قدس (5)
قدس (5)

عملیات  قدس 5  براي تکمیل پیروزیهاي عملیــات قدس 1 و 2 در نظر گرفتــه شــد و هــدف از انجــام آن تصــرف پاسگاه  الیج  واقع در  هورالهویزه  و نزدیک شدن بـه  البیضــه  بــود. با توجه به حساسیت پاسگاه  اِلیج  که در سمت چــپ پاســگاه  بلاله  و نزدیک البیضه قرار داشت تامین بیشتر جاده  خندق  و جناح راسـت خـط پدافنـدي مدنظر فرماندهان سپاه پاسداران بود زیرا احتمال مي رفت دشمن بـا اتکـا بـه خشکیهاي موجود در این محور با نزدیک شدن به مواضع خـودي آن را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین محدودتر شدن خــط پدافنـدي خودي و تقلیل پاسگاه هایي که بر روي آب قـرار داشــت از جملــه اهداف این عملیات بود که رزمندگان ایراني تقریبا به نیمي از این اهداف دست پیـدا کردند.  این عملیات با رمز  یا علي بـن ابیطالـب (ع) ادرکني  ساعت 23 روز 15 مردادماه 1364 در غرب هورالهویزه آغاز شد. طـي دو روز نـبرد سي کیلومتر مربع از هور آزاد شد همچنین 150 تن از نیروهاي دشـمن کشته شده یا به اسارت درآمدند. علاوه بر آن غنایمي از جمله چند قبضه خمپاره انداز سلاح ضد هوایي تک لول و مانند آن از دشمن به دست آمد و گردان 3 از تیپ 701 کماندویي عراق منهدم شد.     

 

ابزار هدایت به بالای صفحه