شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (6)
فتح (6)

در روز 27 خرداد ماه 1366 زماني که جنگ در جبهههاي جنــوب دچار سکون و عدم تهاجم جدي و گسترده از سوي طرفین نـبرد بـه مواضـع یکدیگر شده بود از سوي نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي یک عملیات محدود و نامنظم در محور شمالي جنـگ ترتیـب داده شد.   نیروهاي تحت امر قرارگاه برون مرزي  رمضان  با کمـک معارضـان کرد عراق هجوم را آغاز کردند. این عملیات با هدف انهدام مراکز و تاسیسات نظامي دشمن در منطقه عمومـي شـمال اسـتان  اربیـل  عـراق در شب هنگام و با رمز  یا زهرا (س)  آغاز شد. رزمندگان عمل کننـده در عملیات نامنظم  فتح 6  بـا یـورش بـه پایگـاه هـاي مهـم دشـمن در بلندیهاي  کُورت قلنـدر  و  سـلیم خـان  در شـمال شـهر و منطقه  دیانا ي عراق ضمن انهدام ایـن پایگاههـا مــراکز نظــامي شـهر  مِرگه سور  و پل مواصلاتي آن محور را از بین برده و طي آن 2 گردان جیش الشعبي ( یـا میلیشیاي صدام) و 16 خودروي نظامي ارتش عراق منهدم شد. دشـمن در این عملیات 930 تن کشته زخمي و اسیر برجاي گذاشت.     

 

ابزار هدایت به بالای صفحه