شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (2)
فتح (2)

عملیات  فتح 2  در روز 4 آبــان مــاه 1365 در شـمال محور جنگ به منظور انهدام تاسیســات صــنعتی عــراق واقع در شهر سد  دوکان  کردستان عـراق صــورت گرفــت. ســد دوکـان که در نزدیکی شهر  سردشت  ایران است بر بلندی های شـمال شـرقی کردسـتان عراق و تحت سیطره  اتحادیه میهنی کردسـتان عـراق  قــرار داشت. نیروهای قرارگاه  رمضان  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکـاری و تمهیدات و اطلاعات معارضان کرد عراقی و اجرای آتش سنگین توانســتند مرکز تاسیساتی برق 350 مگاواتی سد دوکان را با کمترین لطمــات نیروهای خودي منهدم سازند. یک سال و نیم پس از این عملیات و در ماه هـای آخر جنگ نیروهای ایران توانستند در عملیات بیت المقــدس 6 مواضع پدافندی خود را تا حد اشراف و تسلط بر سد و دریاچه پشــت آن پیش ببرند.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه