شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
شوش
شوش

عراقي ها بعد از شکست سنگین در بستان احتمال دادنـد کـه نیروهـاي ایراني در منطقه پل کرخه و یا در منطقه شــوش حملــه نماینـد. لذا با استحکام بخشیدن به مواضع خود و تقویـت نیروهایشـان بـا یگانهـاي توپخانه نسبت به انجام عملیاتهاي محدود اقدام کردند تا با برهم زدن سازمان متمرکز شده نیروهاي ایراني از انجام عملیات جلوگـیري نماینـد. حمله 1360 در تنگه چزابه که توضیح آن داده شد در این رابطه صورت پذیرفت. در منطقه شوش دقیقا 3 روز قبل از انجام عملیات بــزرگ فتح المبین نیروهاي عراقي با اطمینان از حمله قریب الوقوع ایران در اولین ساعات بامداد 1360/12/29 اقدام به حمله کردند تا بتوانند ضمن برهم زدن سازمان رزم نیروهاي ایران منطقه سرپل را در غرب شوش و دشت رقابیه بازپس گرفته و براي رسیدن به یک خط محکم پدافندي به ساحل غربي رودخانه کرخه متکي شوند. یک لشکر عراقي حمله را آغاز نمـود و هرچند به دلیل مقاومت و رشادت نیروهاي ایراني با شکست مواجه شـد ولي با کشف شدن معابر نفوذي و محورهاي عملیـاتي مشــکلات قابل توجهي را در اجراي عملیات فتح المبین براي یگانهاي ایراني بــه وجود آورد. نتیجه:­ نیروهاي عراقي با تحمل تلفات و ضایعات فــراوان مجبــور به عقب نشیني شده و هیچگونه موفقیتي به دست نیاوردند.­ به دلیل اینکه 48 ساعت بعد عملیات فتح المبین آغاز شد آمار دقیقـي از تلفات و ضایعات عراق به طور جداگانه گزارش نشده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه