شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] چهارمین سالروز شهادت دو شهید مدافع حرم؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
شمال آبادان
شمال آبادان

در تاریخ 19 مهرماه 1359 نیروهاي عراقي توانستند بــر روي رودخانه کارون در حوالي روستاي مارد در خاک جمهـوري اسـلامي ایــران یک دستگاه پل شناور را نصب کرده و در حالیکه نبرد تن به تن در خرمشـهر ادامه داشت به طرف جاده آبادان اهواز پیشروي نموده و پس از عبور از جاده جهت قطع محور آبادان ماهشهر اقدام کنند. با مقاومت سرسختانه نیروهاي محدود ایراني  دشمن بعد از تصرف سه راهي ماهشهر آبـادان به طرف رودخانه بهمنشیر متمایل شد و سعي نمود با عبــور از رودخانه محاصره آبادان را کامل نماید. ولي باز هـم از جـان گذشـتگي نیروهـاي مردمي همراه یگانهائي از لشکر 77 نیروي زمیني ارتش ایران باعث شد سرپل تصرفي از دشمن بازپس گرفته شود و دشـمن مجبـور بـه عقـب نشیني گردیده و هرگز نتوانست محاصره آبادان را کامــل نمایـد. جهت ایجاد سهولت دسترسي زمیني به آبادان لازم بود تا در اولین گـام جـاده ماهشهر آبادان از دست دشمن خارج گردد لذا قرارگاه اروند کـه در ایـن زمان مسئولیت منطقه را بعهده داشت طرح عملیــات شـمال آبادان را براي اجرا به یگانهاي محدود خودي ابلاغ نمود. هرچند عملیات به اهداف نهایي خود نرسید ولي با رسیدن به مواضع دشمن و وارد آوردن تلفات و ضایعات قابل توجه روحیه تهاجمي نیروهاي خودي تقویت گردید و زمینه براي طراحي و اجراي عملیات بعدي به خوبـي مهیـا شـد. همزمـان بـا اجراي این عملیات عراق توانست آخرین مقاومــت هـا را در خرمشهر متوقف نموده و تا ابتداي پل را تصرف نماید.نتیجه:­ از میزان تلفات انساني عراقي گزارشي واصل نگردیده است.­ اهداف تعیین شده مورد تصرف واقع نشد.­ تعداد 15 دستگاه تانک دشمن منهدم گردید. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه