شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
شرهانی
شرهانی

منطقه شرهاني با وجود ارتفاعات حمرین و تپه 175 در منطقــه شمالي جبهه جنوب براي عراق اهمیت خاص خود را دارد. بر این اســاس این منطقه شاهد درگیري هاي بسیار گسترده اي بود که هـر چنـد موفقیـت هاي ابتدایي را بدنبال داشته ولي نهایتا با شکست نیروهاي عراقي پایان مي یافت. در مورخه 1365/2/19 نیروهاي عراقي 9 تیـپ خـود کـه در منطقه جمع آوري نموده بودند به منظور باز پس گیري ارتفاعات حمـرین و تپه 175 و مناطق تصرف شده توسط ایران و انجام تبلیغات سیاسي و نظامي و بدست آوردن ابتکار عمل با تضعیف روحیـه نیروهـاي ایـراني و همچنین وارد نمودن تلفات و ضـایعات و خنـثي نمـودن موفقیـت هـاي بدست آمده توسط ایران ساعت چهار و سي دقیقه بامداد حمله گسترده خود را آغاز کردند .  این نبرد سنگین که مدت 4 روز ادامه یافت  تنهـا با موفقیت هاي جزئي دشمن در منطقه تلمبه خانه شرهاني به پایان رسید.نتیجه :­  ارتش عراق چندین بار در محور شرهاني و پیچ انگیزه تک نمود ولي با رشادت دلاوران ارتش اسلام حملات عراقي ها سرکوب گردید و تنها در منطقه تلمبه خانه شرهاني موفقیت جزئي پیدا نمودکه مجددا بــاز پس گرفته شد .­ بیش از 800 نفر کشته و زخمي شده و 10 نفر بــه اسـارت نیروهاي ایراني در آمدند .­ مقادیر قابل توجهي سلاح سبک  تجهیزات مخابرات منهدم گردیده  یا به غنیمت گرفته شد . 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه