شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
ارتفاع 402
ارتفاع 402

یکي از حساسترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزي در منطقه عمومي سومار ارتفاع 402 مي باشد که میدان دید و تیر خوبي به همه جهات داشته و امکان دیده باني و کنترل مناسبي روي محــور نفت خانه و مندلي در عراق و نفت شهر و سومار در ایران فراهم مي سـازد و همچنین کنترل دره سانواپا را که ارتفاعات مرزي کهنه ریــگ و سلمان کشته را از یکدیگر جدا مي نماید آسان مي سـازد.  تمـام فعالیـت هاي پشتیباني و آمادرساني که به منظور ادامه دفاع در مقابل نیروهاي ایـراني روي ارتفاعات مرزي کهنه ریگ ارزش حیاتي داشته است با اسـتفاده از جاده هاي نظامي واقع در سومار و نفت شهر صورت مي پذیرفت کـه در صورت سقوط ارتفاع 402 و اشغال آن توسط عــراق محـدودیت فوق العاده اي در منطقه ایجاد شده و موجب وارد آمدن خسارت هاي سنگین و تلفات و ضایعات فراوان بر نیروهاي ایراني مي گردید. نیروهاي عراقي با درک این موضوع عملیات خود را در ساعت 5 صــبح مورخـه یازدهم بهمن ماه 1363 آغاز نمودند.نتیجه:­ دشمن با اجراي آتش سنگین به طرف مواضع خودي پیشـروي نمـود ابتدا مواضع کمین خودي و سپس ارتفاع کله قندي را با تحمل خسارات فراوان به تصرف درآورد.­ از تلفات و ضایعات دشمن گزارشي واصل نشده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه