شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
خیبر (قوچ سلطان)
خیبر (قوچ سلطان)

همانطوري که اشاره شد در حمله 27 آذرماه 1359 عـراق توانسـت بـه ارتفاعات واقع در شمال غربي مریوان در خاک جمهوري اسلامي ایـران حمله نموده و با تصرف قسمتي از ارتفاعـات قـوچ سـلطان روي محـور مریوان ­ باشماق موقعیت دیده باني خوبي را به دســت آورد و بـه این ترتیب سهولت و امکانات بیشتري را براي پشتیباني از گروهکهاي ضـد انقلاب براي خود فراهم ساخت.  بدنبال عملیات موفق منطقــه جنوب و کسب موفقیت هاي نسبي براي تصرف ارتفاع مــذکور و تـامین محور مریوان ­ باشماق و ایجاد تحرک در نیروهاي مستقر در منطقه شمالغرب و همچنین پاکسازي منطقه از وجود ضد انقلاب عملیات خیبر طرح ریزي گردید و در تاریخ 5 خردادماه 1360 به اجرا درآمد. عملیات خیبر را مـي توان جز موفقترین عملیاتها تا این تاریخ محسوب نمود نتـایج بدسـت آمده به خوبي این مطلب را نشان مي دهد.نتیجه:­ حدود یکصد کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامي آزاد شد و ارتفاعـات حساس گود خزینه و قوچ سلطان تصرف شد و محور مــریوان باشماق تامین گردید.­ 1200 نفر از پرسنل دشمن کشته و زخمي شده و یکصد نفــر نـیز به اسارت درآمدند.­ یک گردان از تیپ 16 گارد مرزي و یک گروهان نیروي مخصــوص تا 80 درصد منهدم شد.­ 2 فروند هواپیما به همراه 9 فروند بالگرد 10 دســتگاه تانـک و نفربر منهدم و تعداد قابل توجهي خودرو و اسلحه و مهمات منهدم گردید.­ مقادیر زیادي از تجهیزات و وسایل دشمن به غنیمت گرفته شد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه