شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
حسین بن علی
حسین بن علی

 عملیات محدود  حسین بن علی (ع)  روز 26 اردیبهشـت ماه 1361 در جبهه میانی منطقه عملیاتی  میمک  توسط نیروهای ســپاه پاسداران با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان صـورت گرفت. نقش عشایر در هجوم به دشمن چشمگیر بود کــه در نتیجه آن شماری از خودروهاي زرهی و سلاحهای سنگین و نیمه سـنگین دشـمن منهدم و بیش از 1000 تن از نیروهای عراقي کشته و زخمی شـدند. در این عملیات محدود که با رمز  یا جواد الائمه (ع)  آغاز شـده بـود دشمن در اضطراب فرو رفت و بیم حمله دوباره را در خود احساس کرد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه