شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
حاج عمران
حاج عمران

لشکر 64 ارومیه از نیروي زمیني ارتــش جمهــوري اسلامي ایران در مورخه هفتم تیرماه 1364 در تداوم انجام عملیاتهاي محــدود نیروهاي ایراني در منطقه واراس و آنه از جبهه حـاج عمـران در شـمالغرب یـک طرح عملیاتي را تهیه و اجرا نمود تا براساس آن پایگاههاي دشمن را در گلاله منهدم ساخته و به نیروهاي عراقي تلفات و ضایعاتي را وارد نماید.  رزمندگان دلاور این لشکر با ایجاد معبر در موانع دشمن که از مین هـاي مختلف و شبکه هاي سیم خاردار آرایش یافته بود و عبور از ایــن موانع موفق گردیدند به بیش از 15 پایگاه دشمن در واراس و آنه یورش برده و عملیات خود را انجام دهند.نتیجه:­  15 پایگاه دشمن در منطقه آسیب دیده و دو پایگاه بطور کامل منهـدم شد.­ بیش از 200 نفر کشته و زخمي شدند. ­ انهدام دو قبضه دوشکا یک قبضه خمپاره انداز و دو انبار مهمات و 13 پایگاه به میزان 70 درصد از جمله ضایعات دشمن بود. ­ یک قبضه خمپاره انداز مقادیر زیادي تجهیزات نظامي انــواع مین و مهمات به غنیمت نیروهاي خودي درآمد. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه