شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
چوارتا
چوارتا

در تداوم انجام عملیـات محـدود نیروهــاي ایــراني منطقه چوارتا در شمالغرب نیز شاهد یک عملیات توســط تیــپ یکـم لشکر 88 زرهي زاهدان بود. این عملیات در سه محور حسن آباد چوارتا و چم پیروتمـان صورت پذیرفت.  رمز  لاحول و لا قوه الا بالله العلـي العظیـم  براي این عملیات انتخاب گردید. هدف عمده این عملیات وارد نمــودن خسارت و تلفات به دشمن بود لذا رزمندگان اسلام از تصرف و اشغال اهداف مورد حمله خودداري کردند.نتیجه:­ دلاوران رزمنده ارتش اسلام توانستند بعد از عبور از میــادین مین و موانع ایجاد شـده در اطـراف پایگاههـاي دشـمن نیروهـاي عـراقي را غافلگیر نموده و 50 سنگر انفرادي و اجتمـاعي را بـه همـراه یـک انبـار مهمات منهدم ساخته و ضایعات فراواني را به عراق وارد آورند.­ بیش از یکصد نفر از نفرات عراقي کشته و زخمي شدند.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه