شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
تکمیلی کربلا (5)
تکمیلی کربلا (5)

بعد از انجام عملیات کربلاي 5 که منجر به انهــدام بخشـي از ماشین جنگي عراق شد ارتش شکست خورده عراق ناگزیر از وضــعیت پیش آمده و در حال آسیب پذیري فوق العاده در منطقه کانال زوجــي تـا نهر جاسم گرفتار بود. لذا براي بیرون آمدن از محاصره بـا بکــارگیري توان زرهي و تمرکز آتش توپخانه و انجـام حملـه محـدودي توانسـت ضـلع جنوبي کانال پرورش ماهي را بـازپس گرفتـه و بـدنبال آن بـا اقـدامات مهندسي سنگین سه دژ 500 1000و 1500 متري را براي جلوگیري از ادامه حمله نیروهاي ایراني در منطقه احداث نماید.  براي بـازپس گیري ضلع جنوبي کانال پرورش ماهي قرارگاه کربلا توســط سـپاه پاسداران طرحي را ارائه نمود تا با حمایـت و پشـتیباني یگانهـاي نـیروي زمیـني ارتش و یورش غافلگیرانه به یگانهاي عراقي بتواند مواضع بهتري را در منطقه اشغال نماید. این عملیات با رمز مقدس یا زهرا (س) آغاز گردید.نتیجه:­ بعلت هوشیاري کامل دشمن نیروهاي خـودي پـس از چهــار مرحله عملیات سنگین تنها توانستند بخشي از نیروهاي عراقي را منهدم نموده و تنها خاکریز دژ 500 متري را اشغال و تصرف نمایند.­ کشته و زخمي شدن حدود 10000 نفر و اسارت 265 نفر از عراقي ها تلفات انساني این نبرد بود.­ یکصد دستگاه تانک و نفربر به همره ده عراده توپ منهدم شد و یا بـه غنیمت درآمد و 5 هواپیما و 2 بالگرد نیز ساقط شد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه