شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
تپه سرخ (نصر8)
تپه سرخ (نصر8)

تپه سرخ یا تپه سرخه واقع در منطقه عملیاتي سـومار در مورخـه سـوم مهرماه 1364 و آغاز پنجمین سال جنگ بین عراق و ایران شــاهد یک نبرد محدود توسط رزمندگان تیپ سوم لشکر 81 زرهي کرمانشاه بـود.  هدف تعیین شده در این عملیات بیشتر اهمیت منطقه اي داشته و عمدتاً افزایش روحیه نیروهاي خودي و وارد آوردن ضایعات و تلفات به دشـمن را هدف قرار داده بود. برخلاف غالب عملیاتهاي محدود که براي آن کلمه رمز انتخاب نمي شد این عملیات ساعت یک بامداد از نیمه شــب سوم مهرماه 1364 با رمز  یا سرور شهیدان ادرکني  آغــاز گردید و در همان ساعات اولیه این حمله محدود شمار قابــل توجهــي از نفرات عراقي کشته شدند. از مشخصات یگانهاي عراقي اطلاعاتي ثبت نشده است.نتیجه:­ بیش از 13 سنگر انفرادي به همراه 2 انبار مهمــات عــراق به آتش کشیده شد و منهدم گردید.­ حدود یکصد نفر از نفرات عراقي کشته و زخمي شدند.­ 4 دستگاه تانک 4 قبضه خمپاره انداز 21 عـراده تــوپ و دو دستگاه خودرو ضایعات عراق بود.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه