شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
تپه چشمه (2)
تپه چشمه (2)

دوراندیشي کارشناسان نظامي ارتش جمهوري اسلامي ایران در حفـظ سرپل غرب کرخه در منطقه شوش و پل کرخه و تـداوم حضـور در ایـن مناطق در مقابل عراقي ها موجب گردید تا گسترش این سرپل ها مـورد توجه قرار گیرد. اشتباه عراقي ها در توقف و عدم اتکا به رودخانه کرخـه براي پدافند به هیچ وجه قابل توجیه نبود. لذا لازم بود تا از ایــن اشتباه تاکتیکي استفاده شود. به همین منظور لشکر 21 حمزه با تیپ یکم خـود که در منطقه پدافند مي کرد تصمیم گرفت عملیـات محـدودي را انجـام دهد. عملیات محدود تپه چشمه (2) در یازدهم اردیبهشت مـاه 1360 از جمله موفق ترین عملیاتهاي محدود نیروهـاي ایـراني اسـت کـه تـأثیر بسزایي در افزایش روحیه نیروهاي خودي داشت. نتیجه: ­ رزمندگان دلاور ارتش جمهوري اسلامي ایران توانستند تپه و ارتفـاع مهم 242 معروف به تپه چشمه را تصرف نموده و روي آن مستقر شوند. ­ بیش از 210 نفر از نفرات دشمن کشته و زخمي شده و 46 نفر نیز بـه اسارت درآمدند.­ 4 دستگاه تانک 3 قبضه خمپـاره انـداز 2 دســتگاه خـودرو از جمله ضایعات عراق در این عملیات بود.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه