شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
والفجر (5)
والفجر (5)

عملیات  والفجر 5  ساعت 24 روز 27 بهمن ماه 1362 با رمــز  یا زهرا (س)  در منطقـه کوهسـتاني  چنگولـه  حــد فاصـل شهرهاي مهران و دهلران به اجرا درآمد. نیروهاي عمــل کننــده سـپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دو مرحله با هدف آزادسازي بلنــدیهاي منطقـه چنگوله وارد عمل شدند. در همــان ســاعات نخسـت بلندیهاي  بیزولي   آزادخان کشته   تنگه چنگوله  و دهها کیلومـتر مـربع از خـاک ایران آزاد و جاده  بدر   طیب  عراق به تسلط نیروهـاي ایـراني درآمـد. همچنین 4 تیپ از گارد مرزي عراق منهدم شد. در مرحله دوم مناطق دیگري نــیز از خاک ایران و عراق آزاد شد و نیروهاي خودي در آن استقرار یافتند که از جمله آن استقرار نیروهاي ایراني در 35 کیلومتري شاهراه بغداد ­ بصره است. در این مرحله نیز 4 تیپ کوهستاني عراق به طور 100 درصد و تیپ 50 زرهي لشگر 12 بیش از 50 درصد منهدم شد و دشــمن با دادن 1670 تن کشته و زخمي و اسیر در طي شش پاتک سنگین و از دست دادن 20 دستگاه تانک و نفربر و 3 چرخبال خود عقب نشیني کرد. در مجمـوع دو مرحلة عملیات منطقه اي به گستردگي 110 کیلومتر مربع شامل بلنـدي هــاي بــیزولي تنگــه چنگولــه  تونل   چغاعسکر   عباس عظیم  پاسگاه هاي شمالي  عیـن عبـد   طـارق   الرِّبـاغي  شهرک هاي  یک سایه   آل یاسین  و روستاي شیخ احمد آزاد گردیــد و 40 دستگاه تانک و نفربر مقداري سلاح سبک و نیمه سنگین 3 فرونــد چرخبـال ده ها دستگاه خودروي نظامي و 10 انبار مهمات دشمن منهدم و ده ها دستگاه تانک و نفربر شماري خودروي نظامي و انواع سلاحهاي ســبک و نیمه سنگین به غنیمت رزمندگان سپاه پاسداران درآمد.    

 

ابزار هدایت به بالای صفحه