شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
بیت المقدس (5)
بیت المقدس (5)

در آخرین ماه های جنگ هشت ساله ایـران و عــراق و در هنگـامی که نیروهای ایران با پیروزی کامل موفق بــه پیشــروی در خاک دشمن و آزادسازی مناطق و شهرهای مهمی همچـون  حلبچــه  کردستان عراق شده بودند یک عملیات انهدامی بـرای ضـربه زدن بـه ماشـین جنگـی ارتش عراق در منطقه عمومـی  پنجـوین  صـورت گرفـت. ایـن منطقه پیوسته صحنه رویارویی قوای خودی و دشمن از جمله عملیات  والفجـر 4  بود. این یورش بی امان را نیروهای زمیـنی سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی به فرماندهی و هدایت قرارگاه  رمضان  به اجـرا گذاشت.   طی این عملیات یگان های عمل کننده خودی در شامگاه 22 فــروردین ماه 1367 با رمز  یا اباعبـدالله الحسـین (ع)  بـه مواضـع نیروهـای عراقی حمله برده و طی روزها درگیری و نبرد ده ها دستگاه تانک و نفــربر و به همین شمار خودروی نظامی و ده ها قبضه سلاح سنگین و نیمه سـنگین دشمن را منهدم و به تیپهای 96 و 424 از لشگر 27 گردان های 1 2 و 3 از تیپ 806 لشگر 27 گردان های 1 و 3 از تیپ 36 پیـاده لشـگر 2 گردان تانک  الحارثــه  از لشــگر 8 گردان  صلاح الدین نقشبندی  و گردان های 8 و 18 توپخانه از لشگر 27 ارتش عراق تلفات و خسـارات چشمگیری وارد آوردند. همچنیـن در عملیـات بیـت المقــدس 5 تعداد 3810 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شده یا به اسارت نیروهـای خودی درآمدند .  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه