شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
نصر (2)
نصر (2)

طرح و اجرای عملیات  نصر 2  برخلاف عملیات نصـر 1­ کـه بـه دست نیروی زمینی سپاه به اجرا درآمده بــود ­ توســط نـیروی زمینی ستاد مشترک ارتش به انجام رسید. هدف عملیات نصـر 2 آزادسـازی بلنـدي های مشرف بر خطـوط مواصــلاتی دشــمن در جبهه  میمک  واقع در منطقه میانی جنگ بود به همین منظور تک نیروهای ارتـش بـا رمـز  یا حسین مظلوم (ع)  در روز 13 خــرداد مــاه 1366 در محور کوهستانی میمک آغاز شد. طی این یورش بلندي هــای 404 400 396 و منطقه  خزر  و  هلاله  بــه تصــرف رزمنـدگان ارتش ایران درآمد و 4 گردان کماندویی توپخانه و پیاده و یک گردان تانــک دشــمن متلاشی شد و مقداری سلاح و مهمات از آنها به غنیمت گرفته شـد. همچنیـن در ایـن عملیات محدود و کوتاه مدت 800 تن از نیروهای عراقی کشته و زخمـی و دهها تن دیگر نیز اسیر شدند.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه