شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
نصر
نصر

عملیات نامنظم و در نوع خود گسترده  نصر  بـا هـدف آزادسازی  جفیر   پادگان حمید  و در نهایت  خرمشهر  طرح ریزی شد. بنـابر آن بـود تا با دستیابی به اهداف مورد نظر نیروهـای دشـمن تـا حومـه شـهر  بصره  تعقیب شوند. این طرح فراگـیر و بــزرگ در روز 15 دی مـاه 1359 با استعداد سه تیپ زرهی از لشگر 6 و لشگر 92 زرهی اهواز و دو گـردان پیاده از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اســلامی همچنیـن شماری از افراد ستاد جنگهـای نـامنظم ­ بــه فرمانــدهی شـهید دکتر  مصطفی چمران  ­ به اجرا درآمد.  رزمندگان اسلام از دو محــور جاده حمیدیه ­ سوسنگرد و میشداغ ­ سبحانیه وارد عمل شدند. در آغاز کار با موفقیت چشمگیری پیش رفت و شمار فراوانی از سربازان و افسران عـراقی بـه اسارت نیروهای خودی درآمدند اما به دلیل عدم برنامــه بـرای حفظ و تثبیت دستاوردهای عملیات رزمندگان مجبور به عقب نشینی شدند. طی این روند نزدیک به یکصد و چهل تن از پاسداران و دانشجویان پیرو خط امام (ره) به فرماندهی شهید سیدحسین علم الهــدی ­ فرمانـده سپاه هویزه ­ در حلقه محاصره دشمن قرار گرفته و پس از مقاومت دلیرانه به شهادت رسیدند.  این عملیات دومین تجربه ارتــش جمهـوری اسلامی ایران در حملات گسترده بود که به مدت سه روز بـه طـول انجامیـد. در این حمله علیرغم شکست حلقه محاصره شهر سوسنگرد هویـزه در 27 دی ماه 1359 به اشغال نیروهای دشمن درآمد و با خـاک یکســان شد. پس از پایان عملیات نصر معروف به نبرد هویـزه تعـداد 1800 تـن از نیروهای دشمن کشته زخمی و اسیر شدند. همچنین 55 دستگاه تانـک 3 فروند چرخبال و 50 دستگاه خودروی دشمن منهدم شد. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه