شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
کلینه و سید صادق (1)
کلینه و سید صادق (1)

در منطقه عمومي شـمال ســرپل ذهــاب در جمهـوري اسلامي ایران ارتفاعات کلینه و سید صادق قرار دارد که یک عملیــات آفنـدي محدود پس از سد پیشروي عراق به منظور کاهش توان رزمي نیروهاي عـراقي در آن اجرا گردید.  هدف از این عملیات بـازپس گـیري ارتفاعـات کوره موش کلینه و سید صادق بود که در صورت موفقیت کامل مي توانسـت انجام عملیاتهاي آینده را تضمین نمــوده و دیــد و تیر مناسبي را روي مواضع دشمن در دشت ذهاب فراهم آورد و حتي موجب مي گردیــد که دشمن دشت ذهاب را تخلیه نموده و کنترل محورهاي مواصلاتي سـرپل ذهاب به سید صادق به کوئیکي به تنگ برد علي آزاد و قره بلاغ به دشت ذهاب و گرده نو در دست نیروهاي ایراني قرار گیرد. تیپ سوم لشکر 81 زرهي کرمانشاه از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایــران مامور گردید در مورخه 59/9/28 براي وصول به اهداف ذکر شده عملیات خود را آغاز نماید این عملیات راس ساعت 23 روز تعیین شده آغاز گردیـد و به مدت 2 روز ادامه یافت و علي رغم حضور بیش از 4 تیپ از دشمن در منطقه نتایج بسیار درخشاني حاصل نمود.نتیجه:­ ارتفاعات کلینه­ سید صادق تصرف گردید و چندین پاتـک دشـمن بـا موفقیت دفع شد.­ 300 نفر کشته و زخمي و 21 اسیر تلفات انساني عراقي ها بود.­ 17 دستگاه تانک و نفربر 6 دستگاه خودرو تعدادي تجهیزات و اقلام متفرقه منهدم گردید.­ چندین قبضه خمپاره 60 م. م. و سلاح آر پي جي 7 و اقلام مخابراتي به غنیمت گرفته شد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه