شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
کربلا (3)
کربلا (3)

یکی از مناطقی که به منظور انجام عملیات ایــذایی و محـدود مطرح و تصویب شد اسکله  العمیه  عراق بود. ایـن ماموریـت طبعــا به نیروی دریائی سپاه واگذار شد اما به لحاظ نوپا بودن این نیرو قرار شد یکـی از یگان های باتجربه نیروی زمینی سپاه برای انجام این عملیات آماده شود.  دو اسکله نفتی العمیه و البکر در آبهای خلیـج فـارس و جنـوب شرقی  راس البیشه  با فاصله 11 کیلومتر از یکدیگر و در یک راسـتا نسـبت به خط شمال واقع شده اند. سواحل جمهوری اسلامی ایران در شمال ایـن دو اسکله و فاو خورعبدالله و بوبیان نـیز در غــرب آن قـرار دارد. محل تعبیه این سکوها نقطه تلاقی آب اروندرود و خورعبدالله با خلیج فـارس است.   با شروع جنگ و تلاش عراق برای افزایش صدور نفــت فعالیت این سکوها نیز شدت گرفت در نتیجه به صورت یکــی از اهـداف مورد حمله جمهوری اسلامی ایران درآمد. عارضه اصلی منطقه مورد نظـر آب بود و این نخستین تجربه سـپاه بـرای انجـام عملیـات جــدی در دریا محسوب می شد.  قرار بود تعدادی پل شناور برای بردن خمپاره تانک و ضدهوایی 57 میلیمتری و حتی کاتیوشا به دریا اســتفاده شـود در این راستا حتی تعـدادی قـایق و شــناور بــرای انجـام عملیات طراحی و سلاحهای مخصوصی که معمولا در خشکی از آنها استفاده می شد روی این قایق ها سوار شود. عملیات شناسایی که از حساسیت ویژه برخوردار بود به طور مستمر تعقیب می شد.   سرانجام در سـاعت 1 و 30 دقیقه بامداد 11 شهریور ماه 1365 عملیات کـربلای 3 بـا رمـز  حسبنا الله و نعم الوکیل  جهت انهدام اسکله العمیه آغاز شد. در جریان این عملیـات اسکله العمیه که مرکز جاسوسی عراق در خلیج فارس به شمار می آمـد تصرف و پس از خارج ساختن کلیه تجهـیزات بـه آتــش کشـیده شد همچنین بخشی از اسکله البکر هم منهدم و نیروهای تیپ 440 که باقی مانده نیروی از میان رفته دریایی عراق بود متلاشی شد.  در نبرد دریایی دو فروند هواپیما یک کشتی یدک کش یک ناوچه موشــک انداز رادار پایانه البکر و مقدار قابل توجهی سلاح سبک و نیمه ســنگین دشمن از بین رفت. و تعداد 550 تن کشته زخمی و اسیر شدند.  غنائم به دسـت آمده در این عملیات شامل 12 قبضه توپ ضــدهوایی دو دستگاه رادار یک دستگاه رادار دریایی 10 فروند قایق انواع میـن دریــایی 2 قبضه موشک سهند یک دستگاه رادار رازیت و انواع سلاح های سبک و نیمـه سنگین بود. و به این ترتیب نخستین تجربه ســپاه پاسـداران در جنگ دریایی به مدت دو روز با پیروزی به پایان رسید.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه