شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
قوچ سلطان
قوچ سلطان

بدنبال موفقیت قابل توجه رزمندگان جمهوري اسلامي ایران در عملیات مورخه 1360/3/5 در منطقه مریوان و تصرف ارتفاعات قــوچ سلطان نیروهاي عراقي از اینکه موقعیت حساس خود را از دست داده اند جهت بازپس گرفتن مناطق از دست رفته در تاریخ 1360/3/17 بــا یگانهاي موجود اقدام به حمله نمودند و اهداف زیر را در این رابطه دنبـال کردند:  تصرف ارتفاعـات حسـاس منطقـه کسـب موقعیـت پدافنــدي بهتر جلوگیري از پاکسازي منطقه از وجود ضد انقلاب توسط ایــران و نهایتا وارد آوردن تلفات و ضایعات به نیروهاي ایــراني جهــت ارتقا روحیه سربازان عراقي. رزمندگان دو گردان از لشـکر 28 کردســتان از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران که مسئولیت پدافند منطقــه را به عهده داشتند با شهامت بي نظیر در مقابل حمله عراقي ها مقاومت نموده و دشمن را مجبور کردند با دادن تلفـات و ضـایعات قابـل توجـه عقـب نشیني نماید.نتیجه:­ کشته و زخمي شدن بیش از 300 نفر و به اسارت درآمدن 170 نفر از سربازان عراقي.­ انهدام 8 دستگاه تانک و تعدادي سلاح هاي سبک.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه