شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
قوچ سلطان
قوچ سلطان

دقیقا همزمان با حمله محدود نیروهاي ایراني در منطقه شوش در مورخه 1360/1/27 عراق اقدام به حمله در منطقه عمومي مریوان و ارتفاعات قوچ سلطان قلنجان کاني چناره و هاني برانه مي نماید.  هـدف عراق از این حمله بازپس گیري ارتفاعات مرزي دست یابي به ارتفاعات مناسب براي پدافند تقویت و پشتیباني آسانتر از ضد انقلاب داخلي و جلب توجه نیروهاي ایراني به طرف منطقه شمالغرب بوده است. پایداري و مقاومت نیروهاي خودي متشکل از یک گردان از لشــگر 28 پیـاده کردستان از ارتش و نفرات داوطلب سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي تحــت هدایت قرارگاه لشگر 28 باعث گردید تا دشمن به هیچ یک از اهداف خود نرسد.نتیجه:­ حمله دشمن به دنبال مقاومت شدید دلاوران ارتش اسلام دفع گردیـد و نیروهاي عراق مجبور به عقب نشیني شدند.­ 12 نفر کشته و 18 نفر مجروح تلفات عراق در این حمله بوده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه