شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛

 

کارنامه دفاع مقدس
این یورش محدود نیروهای ارتـش جمهـوری اســلامی ایـران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 25 فروردین ماه 1360 در محــور منطقه عمومی  شوش دانیال  صورت پذیرفت. در این حملـه 31 دسـتگاه تانک و نفربر ...
در نخستین روزهای هجوم سراسری ارتش عــراق بــه خطوط مرزی ایران عملیات دزفول (پل نادری) صورت گرفت.   ایــن حرکت سرآغاز عملیات بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوره هشت ساله جنـگ شد. طی این حمله محد ...

ابزار هدایت به بالای صفحه