شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
یکي از حساسترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزي در منطقه عمومي سومار ارتفاع 402 مي باشد که میدان دید و تیر خوبي به همه جهات داشته و امکان دیده باني و کنترل مناسبي روي محــور نفت خانه و مندل ...
روز 31 اردیبهشت مـاه 1360 یــک روز بــزرگ در تـاریخ جنگ بود. نیروهای سپاه پاسداران و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به طـور مشترک و همزمان از سه محور نخستین حمله هماهنگ خود را به اجـرا گذاشتند. این عمل ...
پس از آنکه فرماندهان ایرانی دریافتند که با جنگهای کلاسـیک و شـیوه های شناخته شده نمی توان کـاری را از پیـش بـرد طــرح عملیاتهای چریکی و غیر کلاسیک را به اجرا گذاشتند. نخستین گام در ایـن راسـتا در 26 ا ...

ابزار هدایت به بالای صفحه