شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

اولین شهید مدافع حرم «محرم ترک»؛
فاطمه به گفته خودش هر روز دعا می‌کند که خدایا مراقبم باش که همیشه به یاد پدرم باشم و همیشه هم به یاد پدرش است. با و ...
انتشار خبر : 8 بهمن 1397
شهید مدافع حرم محرم ترک؛
مادر شهید محرم ترک گفت: در تمام لحظات وی را کنار خود احساس می‌کنم، مشکلات خود را با او در میان می‌گذارم و خواس ...
انتشار خبر : 15 خرداد 1397
اولین شهید مدافع حرم محرم ترک؛
 فاطمه به گفته خودش هر روز دعا می‌کند که خدایا مراقبم باش که همیشه به یاد پدرم باشم و همیشه هم به یاد پدرش است ...
انتشار خبر : 12 آذر 1395

ابزار هدایت به بالای صفحه